Blog en Nieuws

Aanbod: controle Rechtsbijstandsverzekering

 

Rechtsbijstand

Op de laatste netwerkbijeenkomst van Open Coffee NOP heeft Tammo Katuin van Katuin Juristen uit Zwolle, een korte maar interessante uiteenzetting gegeven van het fenomeen Rechtsbijstandverzekering.

Zijn jarenlange ervaring heeft hem tot de conclusie gebracht dat de meeste rechtsbijstandverzekeringen geen of nauwelijks dekking bieden, vaak verbonden zijn aan een andere verzekering waar je juist tegen procedeert, en zelden tot een bevredigende oplossing leiden.
“Veel verzekeringen dekken slechts enkele aspecten van het maatschappelijke spectrum, terwijl een ondernemers nu juist een grote diversiteit aan aansprakelijkheden het hoofd moet kunnen bieden. Een verzekering op maat wordt dan ook zelden geboden”, is zijn mening, ondersteund door enkele van de vele voorbeelden uit zijn praktijk.

De heer Katuin biedt de deelnemers aan Open Coffee NOP aan: vijf uur juridische dienstverlening voor € 25,--, waarin een scan van jouw rechtsbijstandverzekering wordt gemaakt, gevolgd door een vrijblijvend advies. Dit aanbod (5 uur voor € 25,--) geldt slechts voor de drie ondernemers die zich als eersten melden. Zorg dus dat je er snel bij bent.

Aanmelden kan via info@katuinjuristen.nl

<< Terug naar het overzicht