Blog en Nieuws

Modelovereenkomsten bieden zekerheid bij vervallen VAR

 

De Belastingdienst heeft, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland een aantal modelovereenkomsten opgesteld. U kunt deze als voorbeeldovereenkomst gebruiken.

De modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen bieden opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en een heldere toetsingscriteria voor de Belastingdienst, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP.

Zekerheid vooraf

Met de nieuwe systematiek kunnen opdrachtgevers in één keer voor alle zzp’ers die zij willen inhuren in de komende vijf jaar zekerheid vooraf krijgen. Die zekerheid vooraf is volgens de drie organisaties van groot belang om te zorgen dat zzp’ers in Nederland ook na afschaffing van de VAR aan het werk blijven.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomsten. Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst.

Overgangsregeling

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben steeds benadrukt dat er in praktijk van het inhuren van zzp’ers geen periode van onzekerheid mag ontstaan tussen het afschaffen van de VAR en het hanteren van de modelovereenkomsten. Ze zijn daarom blij met de overgangsregeling die de staatssecretaris voorstelt, waarmee de VAR wordt gehandhaafd tot 1 april 2016. Daarna wordt tot 1 januari 2017 een duidelijke, gerichte coulanceperiode gehanteerd.

Het betreft:

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen – geen verplichting tot persoonlijke arbeid
Voorbeeld modelovereenkomst algemeen – tussenkomst
Voorbeeld modelovereenkomst algemeen – geen werkgeversgezag

Kijk hier voor de modelovereenkomsten.

<< Terug naar het overzicht